Het OVAM Asbestattest

Wij begrijpen dat het belangrijk is om een grondige asbestinventarisatie uit te voeren, zodat de gezondheid en veiligheid van jouw leefomgeving worden gewaarborgd. Onze ervaren asbestdeskundigen staan klaar om je bij elke stap naar een asbestattest te begeleiden.

Asbestinventaristatie

Professionele asbestinventarisatie

Bij Nextra hanteren we een strikte en nauwkeurige asbestinventarisatieprocedure om eventuele asbestbronnen in jouw woning of pand te identificeren. Onze deskundige inspecteurs maken gebruik van geavanceerde technieken en apparatuur om een gedetailleerd rapport op te stellen, zodat jij kunt vertrouwen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze inventarisaties.
Asbestattest

De analyse en het asbestattest

Na de grondige inventarisatie en de analyse hiervan ontvang je van ons een gedetailleerd asbestinventarisatierapport en het vereiste asbestattest. Dit certificaat bevestigt de status van jouw pand met betrekking tot asbest en is essentieel bij de verkoop van onroerend goed.
Asbestattest

De analyse en het asbestattest

Na de grondige inventarisatie en de analyse hiervan ontvang je van ons een gedetailleerd asbestinventarisatierapport en het vereiste asbestattest. Dit certificaat bevestigt de status van jouw pand met betrekking tot asbest en is essentieel bij de verkoop van onroerend goed.
Advies en begeleiding

Asbestwetgeving en verplichtingen

Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende asbestwetgeving en jouw verplichtingen. Bij Nextra hebben we uitgebreide kennis van de wetgeving en kunnen we je adviseren over de stappen die je moet nemen om aan alle regelgeving te voldoen.
Prijzen

Offerte op maat

Onze diensten omvatten onder andere asbestinventarisatie, asbestattesten en advies. We bieden verschillende pakketten aan die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften. Neem contact met ons op voor een gedetailleerde prijsopgave en een offerte op maat.
FAQ

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over onze diensten of asbestgerelateerde onderwerpen? Bekijk onze veelgestelde vragen (FAQ) voor antwoorden op de meest voorkomende vragen. Als jouw vraag niet wordt beantwoord, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Een asbestinventarisatie is een grondig onderzoek om de aanwezigheid van asbest in een gebouw of object vast te stellen. Het omvat het identificeren, analyseren en rapporteren van asbesthoudende materialen.

Een asbestcertificaat is vereist wanneer een toegankelijke constructie die voor 2001 is gebouwd, wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar tijdens levensoverdracht.

Voor toegankelijke constructies (gebouwd vóór 2001) met een oppervlakte kleiner dan 20 m², is een asbestcertificaat niet verplicht, behalve in de volgende gevallen:

Als de gecombineerde oppervlakte van de te overdragen toegankelijke constructies 20 m² of meer bedraagt.

Als de toegankelijke constructie deel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel.

Het asbestcertificaat moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst. Dit gebeurt meestal bij het compromis, maar kan ook op andere tijdstippen plaatsvinden.

De noodzaak van een asbestcertificaat en het moment waarop dit vereist is, wordt op situatiebasis beoordeeld door de notaris.

Toekomstig beleid

Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die voor 2001 is gebouwd en in uw bezit is, een asbestcertificaat verplicht zijn, zelfs als u geen plannen heeft om deze over te dragen.

Ja, het is belangrijk om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor een asbestinventarisatie. Gecertificeerde inspecteurs hebben de correcte kennis, ervaring en middelen om een nauwkeurige en betrouwbare inventarisatie uit te voeren.

Een asbestinventarisatie is essentieel om de gezondheid en veiligheid van bewoners, werknemers en omgeving te waarborgen. Het biedt inzicht in de aanwezigheid en de staat van asbestmaterialen, waardoor passende maatregelen genomen kunnen worden.

Het plaatsbezoek

Een asbestdeskundige voert na het raadplegen van relevante, bruikbare documenten een niet-destructieve inspectie ter plaatse uit.

Tijdens de inspectie inventariseert de asbestdeskundige de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. Hij geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe u in afwachting hiervan het risico kunt beheren en wat de mogelijke verwijderingsmethodiek is.

Niet-destructief onderzoek – destructief onderzoek

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Hij zal geen elementen aan uw eigendom beschadigen of demonteren om ingesloten materiaal op te sporen. Opheffen van loszittende materialen (bv. dakpannen) zal hij wel doen. Ook kan het zijn dat hij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengt om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse.  Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd. Uw asbestattest vertelt iets over de asbestveiligheid van uw eigendom, bij dit normaal gebruik.

Mogelijk bevat uw eigendom nog verdoken asbest dat niet werd opgenomen in uw asbestattest. Het asbestattest kan dus niet altijd gebruikt worden bij de uitvoering van werken. Materialen die aanwezig zijn achter andere materialen worden normaal niet onderzocht.

U kunt als eigenaar vrijwillig de opdracht geven via het opdrachtformulier om aanvullend destructief onderzoek te doen. Dit kan het geval zijn wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om (een deel van) het gebouw te renoveren. In dit geval kan het zijn dat de asbestdeskundige monsters neemt waardoor materialen worden beschadigd of gedemonteerd. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat er asbestmaterialen worden beschadigd tijdens de werken. Dit zorgt voor onnodige risico’s voor uzelf, mogelijke werknemers en de omgeving, maar ook voor vertraging bij de werken en extra kosten.

Bij een destructief onderzoek valt het normale gebruik van het gebouw niet meer te garanderen.

Als werkgever kunt u ook vragen om aanvullend onderzoek te doen in functie van de werkgeversverplichtingen, (de jaarlijkse actualisatie van) de asbestinventaris die opgelegd wordt aan werkgevers om hun werknemers te beschermen.

Monstername

Als de asbestdeskundige wil aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat, zal hij een monster nemen. De monstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier waarbij er geen bijkomende risico’s worden veroorzaakt voor het verdere normale gebruik van het gebouw.

De inherente schade bij een monstername blijft beperkt. De asbestdeskundige is niet verplicht het monsternamepunt esthetisch te herstellen en hiervoor de nodige (vul)materialen bij te hebben. Wenst u als eigenaar het monsternamepunt later te herstellen (opvullen, verven), dan moet u voorzichtig het materiaal dat werd gebruikt om de locatie duurzaam in te kapselen, verwijderen met bevochtiging. Vraag aan de asbestdeskundige hierover de nodige informatie.

Als een asbestdeskundige geen monster kan of mag nemen van asbestverdacht materiaal, wordt het automatisch beschouwd als asbesthoudend.

Bied eventueel hulp met toegang tot hoge ruimtes, zoals plafonds.

Het is mogelijk dat de asbestdeskundige moet wachten op de resultaten van het labo en dus niet meteen de inventarisatie kan voltooien.

Foto’s 

Voor de opmaak van een asbestinventaris moet de asbestdeskundige situeringsfoto’s en detailfoto’s nemen en opladen in de databank van OVAM. Het gaat om foto’s van (asbestverdachte) materialen, onderzoeksbeperkingen, overzichtsfoto’s per binnen- en buitenruimte en situationele verduidelijkingen.

De asbestdeskundige houdt rekening met de privacy van de gebruiker/bewoner, en zal zoveel mogelijk de volgende elementen vermijden op de fotoafbeelding:  (afbeeldingen van) personen; (huis)dieren; verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties; persoonlijke materialen.  

De foto’s worden uitsluitend gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie.

Invoer van gegevens in de inventarisdatabank  

De asbestdeskundige voert de gegevens rechtstreeks in op de digitale inventarisdatabank van OVAM. Na een correcte en volledige invoer, levert de OVAM het asbestattest af als pdf-bestand. De asbestdeskundige bezorgt de pdf aan de eigenaar of opdrachtgever. Je hoeft dus niet zelf een attest aan te vragen.

Als eigenaar kan je het asbestattest raadplegen via de Woningpas.

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen over asbestinventarisatie:

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is een grondig onderzoek om de aanwezigheid van asbest in een gebouw of object vast te stellen. Het omvat het identificeren, analyseren en rapporteren van asbesthoudende materialen.

Waarom is een asbestinventarisatie belangrijk?

Een asbestinventarisatie is essentieel om de gezondheid en veiligheid van bewoners, werknemers en omgeving te waarborgen. Het biedt inzicht in de aanwezigheid en de staat van asbestmaterialen, waardoor passende maatregelen genomen kunnen worden.

Is een asbestinventarisatie verplicht?

Een asbestcertificaat is vereist wanneer een toegankelijke constructie die voor 2001 is gebouwd, wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar tijdens levensoverdracht.

Voor toegankelijke constructies (gebouwd vóór 2001) met een oppervlakte kleiner dan 20 m², is een asbestcertificaat niet verplicht, behalve in de volgende gevallen:

Als de gecombineerde oppervlakte van de te overdragen toegankelijke constructies 20 m² of meer bedraagt.

Als de toegankelijke constructie deel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel.

Het asbestcertificaat moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst. Dit gebeurt meestal bij het compromis, maar kan ook op andere tijdstippen plaatsvinden.

De noodzaak van een asbestcertificaat en het moment waarop dit vereist is, wordt op situatiebasis beoordeeld door de notaris.

Toekomstig beleid:

Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die voor 2001 is gebouwd en in uw bezit is, een asbestcertificaat verplicht zijn, zelfs als u geen plannen heeft om deze over te dragen.

Hoe verloopt een asbestinventarisatieprocedure?

Het plaatsbezoek

Een asbestdeskundige voert na het raadplegen van relevante, bruikbare documenten een niet-destructieve inspectie ter plaatse uit. 

Tijdens de inspectie inventariseert de asbestdeskundige de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. Hij geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe u in afwachting hiervan het risico kunt beheren en wat de mogelijke verwijderingsmethodiek is.

Niet destructief onderzoek – destructief onderzoek

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Hij zal geen elementen aan uw eigendom beschadigen of demonteren om ingesloten materiaal op te sporen. Opheffen van loszittende materialen (bv. dakpannen) zal hij wel doen. Ook kan het zijn dat hij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengt om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse.  Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd. Uw asbestattest vertelt iets over de asbestveiligheid van uw eigendom, bij dit normaal gebruik. 

Mogelijk bevat uw eigendom nog verdoken asbest dat niet werd opgenomen in uw asbestattest. Het asbestattest kan dus niet altijd gebruikt worden bij de uitvoering van werken. Materialen die aanwezig zijn achter andere materialen worden normaal niet onderzocht. 

U kunt als eigenaar vrijwillig de opdracht geven via het opdrachtformulier om aanvullend destructief onderzoek te doen. Dit kan het geval zijn wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om (een deel van) het gebouw te renoveren. In dit geval kan het zijn dat de asbestdeskundige monsters neemt waardoor materialen worden beschadigd of gedemonteerd. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat er asbestmaterialen worden beschadigd tijdens de werken. Dit zorgt voor onnodige risico’s voor uzelf, mogelijke werknemers en de omgeving, maar ook voor vertraging bij de werken en extra kosten. 

Bij een destructief onderzoek valt het normale gebruik van het gebouw niet meer te garanderen. 

Als werkgever kunt u ook vragen om aanvullend onderzoek te doen in functie van de werkgeversverplichtingen, (de jaarlijkse actualisatie van) de asbestinventaris die opgelegd wordt aan werkgevers om hun werknemers te beschermen.

Monstername 

Als de asbestdeskundige wil aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat, zal hij een monster nemen. De monstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier waarbij er geen bijkomende risico’s worden veroorzaakt voor het verdere normale gebruik van het gebouw.  

De inherente schade bij een monstername blijft beperkt. De asbestdeskundige is niet verplicht het monsternamepunt esthetisch te herstellen en hiervoor de nodige (vul)materialen bij te hebben. Wenst u als eigenaar het monsternamepunt later te herstellen (opvullen, verven), dan moet u voorzichtig het materiaal dat werd gebruikt om de locatie duurzaam in te kapselen, verwijderen met bevochtiging. Vraag aan de asbestdeskundige hierover de nodige informatie. 

Als een asbestdeskundige geen monster kan of mag nemen van asbestverdacht materiaal, wordt het automatisch beschouwd als asbesthoudend.

Bied eventueel hulp met toegang tot hoge ruimtes, zoals plafonds.  

Het is mogelijk dat de asbestdeskundige moet wachten op de resultaten van het labo en dus niet meteen de inventarisatie kan voltooien. 

Foto’s 

Voor de opmaak van een asbestinventaris moet de asbestdeskundige situeringsfoto’s en detailfoto’s nemen en opladen in de databank van OVAM. Het gaat om foto’s van (asbestverdachte) materialen, onderzoeksbeperkingen, overzichtsfoto’s per binnen- en buitenruimte en situationele verduidelijkingen.  

De asbestdeskundige houdt rekening met de privacy van de gebruiker/bewoner, en zal zoveel mogelijk de volgende elementen vermijden op de fotoafbeelding:  (afbeeldingen van) personen; (huis)dieren; verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties; persoonlijke materialen.  

De foto’s worden uitsluitend gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie.  

Invoer van gegevens in de inventarisdatabank  

De asbestdeskundige voert de gegevens rechtstreeks in op de digitale inventarisdatabank van OVAM. Na een correcte en volledige invoer, levert de OVAM het asbestattest af als pdf-bestand. De asbestdeskundige bezorgt de pdf aan de eigenaar of opdrachtgever. U hoeft dus niet zelf een attest aan te vragen.  

Als eigenaar kunt u het asbestattest raadplegen via de Woningpas.

Moet ik een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor een asbestinventarisatie?

Ja, het is belangrijk om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor een asbestinventarisatie. Gecertificeerde inspecteurs hebben de benodigde kennis, ervaring en middelen om een nauwkeurige en betrouwbare inventarisatie uit te voeren.

Hoe lang is een asbestinventarisatierapport geldig?

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.